Leveringspolitik

Varetransport og levering

1.1 Hvis transportmåden er aftalt på grundlag af køber '' s anmodning bærer køberen risikoen og eventuelle yderligere omkostninger i forbindelse med den valgte transportmetode.

1.2 Hvis Sælger er forpligtet til at levere varer til et sted, der er angivet af Køber i Ordren, er Køber forpligtet til at overtage varerne på leveringstidspunktet.

1.3 Hvis det er nødvendigt at levere varerne gentagne gange eller på anden måde end leveret end specificeret i ordren af grunde til køber '' Køber er forpligtet til at afholde alle omkostningerne ved sådanne gentagne leveringer eller for omkostningerne i forbindelse med en anden leveringsmetode.

1.4 Ved vareaccept fra transportøren er køber forpligtet til at kontrollere emballagens integritet og i tilfælde af mangler rapportere sådanne fejl til transportøren uden forsinkelse. Hvis emballagens integritet er brudt og viser tegn på uautoriseret adgang eller åbning, er køber ikke forpligtet til at acceptere forsendelsen fra transportøren.

1.5 En pakke, der returneres til lageret som ikke leveret, opbevares der i 6 måneder - derefter annulleres ordren